Peter Ebraert
Jozef De Windestraat 76, 1700 Dilbeek
Mobile: +32 498 627 459, E-mail: Peter@Ebraert.be
Geboortedatum: 14 januari 1980, Rijbewijs B
Nederlands Nederlands Francais Francais Espanol Espanol English English

Karakteristieken

In de Web Design omgeving heb ik ervaring in: HTML, XML, XSL, CSS, Javascript, Cold Fusion, PHP en JSP.
Ik heb reeds gewerkt met de volgende programmeertalen: Java, C, C++, C#, Pascal, Scheme, Smalltalk en Lisp. Bovendien bestudeerde ik tijdens de EMOOSE opleiding de principes van Object georienteerde en Aspect georienteerde talen wat een diepere kennis meebracht betreffende de sterktes en zwaktes van de programmeertalen die deze principes toelaten.
In het Software Design proces werkte ik reeds met: UML en ADL.
Ik werkte gedurende drie jaar als functioneel analist, werkte enkele malen als project manager en heb ervaring met domein drive design, service oriented architecturen en de agiele SW ontwikkelingsmethode (SCRUM, KANBAN) en PMBOK.
Ik heb ervaring met SQL (Oracle, Sequel Server) en heb beheer van MySQL, Postgres en SQL Database servers. Ook ietwat ervaring met non-sequel DB zoals MONGO DB.
Ik spreek de volgende talen: Nederlands, Engels, Frans en Spaans


Carriere

Vlaamse Overheid (freelance consultent)
In December 2017 startte ik als senior functioneel analyst bij de Vlaamse Overheid. Toen ik startte, waren we met een team van 7 andere analisten. Samen stuurden we een team van 15 ontwikkelaars aan. We ontwikkelden (zowel synchrone en asynchrone) diensten die officiele data uit verschillende authentieke bronnen ontsluiten op een uniforme manier. In 2020, was ik 1 van de grote voortrekkers in de adoptie van de agiele ontwikkelings-methode en DEVOPS, alsook van de introductie van recente technologie (Token-based authorizatie, RESTful web diensten, OpenShift, ELK). Vandaag de dag is het team geevolueerd naar een DEVOPS team dat continuous integration predict en tracht uit te voeren. Vanuit project-standpunt speelde ik een rol in enkele kritieke projecten: De Lage Emissie Zone, Groeipakket, migratie van al de software naar het platform van een nieuwe ICT dienst-leverancier, de ontwikkeling van de Vlaamse Documenten Dienst en de uitrol van een oplossing die voorziet in het verzenden van de uitnodingsbrieven voor de COIVID '19 vaccinnatie overheen gans Vlaanderen.
Ik was de verantwoordelijke van het backend team dat in stond voor de ontwikkeling van de software voor het uitgeven en ter beschikking stellen van de European Covid Certificates -- en dit voor alle Belgen.
We werken met de volgende technologien: Java, XML, REST, Soap, Cron, GIT, Oracle, Confluence, Jira, SOAP UI, XML Spy, Swagger, OpenAPI, OpenShift, Dataflow, PostGres, EDB, ELK, Jaeger, Mongo DB, ...

Bpost (freelance consultent)
In November 2013 startte ik als senior functioneel analyst/ architect bij bpost. Ik leid er een team van 4 analisten, dat een team van 14 ontwikkelaars voedt met analyses. Samen ontwikkelden we de fundamenten van het Product & Pricing, Contracting en Order-To-Invoice software landschap. In dit project, ontwikkelen we software op een agile manier in een bedrijfscontext die waterval georienteerd is; een hele uitdaging. We werkten er met devolgende technologien: .NET, Java, AngJS, XML, JSSON, REST, UC4, Elastic, Maven, GIT, Jenkins, SVN, Apache, Jboss, Oracle, Sequel Server, Confluence, Jira, SOAP UI, Enterprise Architect.

Argenta (freelance consultent)
In Augustus 2013 startte ik als funcioneel analyst / customer proxy boor de Belgische bank Argenta. Samen met een team van 12 ontwikkelaars, maakten we in 3 maanden een systeem om hospitalisatieverzekeringen te creëren en te beheren. Dankzij dit systeem kon Argenta de bedrijfsprocessen rond hospitalisatieverzekeringen optimaliseren en een enorme besparing realiseren. In dit project deed ik mijn eerste ervaringen op in de wereld van extreme programming.

IT Consultancy
In januari 2010 start ik als zelfstandige consultant. Met mijn technische bagage betreffende IT, kan ik zowel bedrijven als individuele ondersteunen bij het volbrengen van hun IT projecten. Maar daar houdt het niet bij op. Buiten deze begeleiding ben ik ook bereid om aan software ontwikkeling te doen. Hiermee onderscheid ik me van vele andere consultants en kan ik een extra voordeel bieden voor de klant. Aangezien ik ook ontwikkeling doe, kan ik immers instaan voor het gehele project -- van begin tot einde zodat de verantwoordelijkheid geheel bij mij kan gelegd worden en de klant op beide oren kan slapen. Contacteer me vrijblijvend voor meer informatie.
Tot vandaag heb ik twee ICT projection behandeld: een klein project voor een diëtiste en een groot project voor de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Certipost - Basware
In december 2010 startte ik een carriere als functioneel analyst bij het Vlaamse IT-bedrijf Certipost. In januari 2013 werd het bedrijf overgenomen door Basware. I verzamel er de problemen die klanten ervaren en ontwerp de architecturen van SW-oplossingen die bij deze poblemen een oplossing kunnen bieden. Hiernaast, leerde ik ook om te werken met de SCRUM ontwikkelingsmethode en diende ik meermaals als backup voor de project manager.

Universiteit Antwerpen
Sinds oktober 2009 tot december 2010 werkte ik als postdoctoral onderzoeker aan het Formal Techniques in Software Engineering lab van de Universiteit Antwerpen. Ik wordt er gefinancierd door het Instituut voor Wetenschappen en Technologie en werk er aan een onderzoeksproject dat probeert te achterhalen hoe parallelle software het best gemodelleerd wordt. We moeten hierbij rekening houden dat we op basis van deze modellen een planning willen kunnen opstellen die de verschillende processen op de verschillende processors laat berekenen. Deze planningen moeten bovendien rekening houden met de kosten (energie, communicatie, tijd) en restricties (aantal processors, geheugen of batterij capaciteit) die hiermee gepaard gaan.

Vrije Universiteit Brussel
Van januari 2004 tot september 2009, werkte ik voltijds als onderzoeker aan het Programming technology lab van de Vrije Universiteit Brussel. Ik rapporteerde frequent over de vooruitgang van dit onderzoek. Op deze pagina vindt u een lijst van alle publicaties die hiermee gepaard gingen.

Erasmushogeschool Brussel
In september 2001 startte ik een job als full time consultant in de Erasmushogeschool Brussel.
De groep in dewelke ik werkte, onderzoekt nieuwe technologieën die kunnen gebruikt worden bij het onderwijzen. Bij ICTO (Informatie en Computer Technologie, Onderwijsvernieuwing) wordt de nadruk gelegd op e-learning, Kennis beheer, laptops en draadloze netwerken.
Mijn job bestond erin deze nieuwe technologieën te implementeren in onze instelling en in andere.
In die context gaf ik les en/of installeerde ik software aan de volgende instellingen:

 • Erasmushogechool Brussel
 • Vrije Universiteit Brussel
 • Atrevelde Hogeschool in Gent
 • Koninklijke Militaire School in Brussel
 • Kaunas College in Kaunas, Lithuania
 • EDHEC university in Lille, France
 • Katholieke Hogeschool Leuven
 • Katholieke Hogeschool Brugge - Oostende

I stopte met werken bij ICTO doordat ik mijn master diploma in de informatical wilde behalen. Aangezien deze studies in het buitenland geoganiseerd worden, kon ik immers niet anders. Na het beëindigen van deze studies contacteerde de verantwoordelijke van ICTO me opnieuw om er een contract te tekenen. Aangezien in januari 2003 mijn IWT beurs aaanving, kon ik er echter slechts tekenen voor 2 maanden (november en december). Dit deed ik dan ook.

Vorming

Universiteit Antwerpen (UA):
In december 2009 tekende ik een contract aan de Universiteit Antwerpen als postdoctyoraal onderzoeker. Op uitnodiging van 1 van de leden van mijn doctoraatsjury, sloot ik me aan bij het ANSYMO team. Ik werkte verder aan het onderzoek dat ik tijdens mijn doctoraat uitvoerde en begeleidde verschillende studenten bij hun onderzoek. Een nieuwe twist in mijn onderzoek werd opgelegd door het onderzoeksproject op hetwelk ik gefinancierd werd: Optimma. Embedded computing en resource bound computation werden thema's die me niet onbekend zijn. Op het eind van 2010, bracht ik mijn onderzoeksopdracht terug tot 20% aangezien ik een carriere startte in een Vlaams ICT bedrijf. Aan het eind van 2011 zal ik het academische definitief achter mij laten.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB):
In september 2003 schreef ik me opnieuw in als student aan de VUB. Dit maal is het doel een doctoraat in de wetenschappen te behalen. In december 2003 aanvaarde het IWT mijn beurs aanvraag. Vanaf 1 januari 2004 vergoedt het IWT mijn onderzoek voor 2 + 2 jaar. Klik hier om het onderzoeksvoorstel te donwloaden in PDF formaat. Om de resultaten van mijn onderzoek te volgen neem je best een kijkje op research of publications. In maart 2009 legde ik mijn doctoraatsverhandeling -- getiteld "A Bottom-up approach to program variation" neer. Op 4 juni 2009 werd ik geproclameerd met grootste onderscheiding.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB):
In september 2002 vond ik een nieuwe uitdaging in het studeren van het Master of Science programma (EMOOSE). Het eerste deel van het jaar vind plaats in de Ecole de mines de Nantes (www.emn.fr). Tijdens de tweede helft wordt er van de Europese studenten verwacht dat ze naar een Zuid-Amerikaans land gaan om er hun Master Thesis te maken. Ik vertrok naar Santiago de Chile op 17 maart 2003. Gedurende 5 maanden werkte ik er aan mijn thesis. Daar zo'n uitwisseling niet alleen om computer wetenschappen gaat, snoven we uiteraard ook wat op van de lokale cultuur (meer info...)
De laatste week van augustus 2003 werden de studenten terug verwacht in Nantes voor hun thesis verdediging. Ik behaalde 82% en zo werd ik op 12 september 2003 in Brussel geproclameerd met grote onderscheiding.

     Thesis Samenvatting
  Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van reflectie en aspect georienteerd programmeren om te voorzien in een mooie scheiding van bekommernissen. Heden ten dagen is de ondersteuning van deze technieken zeer pover. Zo bestaan er bijvoorbeeld zo goed als geen computer programma's die deze het gebruik van deze technieken vergemakkelijken. Het is duidelijk dat zulke programma's echter noodzakelijk zijn om deze technieken te promoten. Het doel van deze thesis is om te voorzien in zulke software. Na een grondig overzicht van het probleemdomein, leggen we uit welke statische en dynamische tools we maakten in deze thesis. Statische tools zullen normaal gezien gebruikt worden bij het ontwikkelen van software, terwijl dynamische tools gebruikt zullen worden terwijl de applicaties actief zijn. Op statisch niveau helpen we de programmeur bij het detecteren en oplossen configuratie conflicten. Op het dynamisch niveau ontwikkelden we een runtime monitor, die ons in staat stelt om zowel object georienteerde als aspect georienteerde Java applicaties te gaan bekijken, om eventuele fouten te ontdekken.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB):
In September 2001, begon ik met de studie van een G.A.S. Bedrijfskunde. In deze opleiding werden we geconfronteerd met de basis van het bedrijfsbeheer.
Daar ik op dat moment ook voltijds aan het werk was, moest ik de lessen volgen in het avondonderwijs. Het curriculum van deze opleiding bevatte de volgende vakken:

 • Economie
 • Wiskunde
 • Management
 • Boekhouden en analyse van de jaarrekening
 • Bedrijfseconomie
 • Rechten
 • Marketing
 • Computer toepassing
Ik studeerde af in juli 2002 en behaalde een voldoening.

Audiovisueel centrum:
In 1997 begon ik reeds met avondschool, om een nieuwe taal te leren: Spaans.
Momenteel ben ik ingeschreven in het 6e van de 7 jaar.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB):
Mijn licentiaat in computer wetenschappen startte ik in september 1997. In het eerste licentiaatsjaar studeerde ik 6 maanden aan de Universitat Politecnica de Catalunya (www.upc.es) in Barcelona. Het was een hele ervaring voor mij als een student, maar ook als mens! Ik leerde er alleen te leven in een onbekende stad.
Tijdens het laatste jaar van mijn studies, werkte ik 3 maanden bij MediaGeniX (een Belgisch SW bedrijf). Ik studeerde af in juli 2001 met de graad van onderscheiding.

Hier vindt u een lijst van alle vakken die ik volgde tijdens mijn basisdopleiding:

1ste kandidatuur (voldoening)

 • Structuur van Computerprogramma's
 • Algoritmen en data structuren
 • Interpretatie van Computer programma's
 • Formele methoden
 • Informatie systemen
 • Differentiaal en Integraal rekenen
 • Lineare Algebra
 • Complexe Algebra and eindige structuren
 • Programmeer Project
2e kandidatuur (onderscheiding)
 • Structuur van Computerprogramma's II
 • Algoritmen en data structuren II
 • Interpretatie van Computer programma's II
 • Formele methoden II
 • Artificiele Intelligentie
 • Computer Systemen
 • Toegepaste Wiskunde
 • Fysica
 • Programmeer Project II
1ste licentiaatjaar in de toegepaste informatica (onderscheiding)
 • Gedistribueerde Systemen
 • Programmeer Project III
 • Object Georienteerd Programmeren
 • Economie
 • Gebruikersaspecten in Software Systemen
 • Database Design (in Barcelona)
 • Statistiek (in Barcelona)
 • Software Engineering (in Barcelona)
 • Programmeer Project Beheer (in Barcelona)
 • Concurrent Programmeren (in Barcelona)
2e licentiaatjaar in de toegepaste informatica (onderscheiding)
 • Filosofie van de wetenschap
 • Stage bij MediaGeniX
 • Thesis
 • Autonome Systemen
 • Communicatie voor Computer Wetenschappers
 • Machine Learning
 • Ontwerpmethoden voor Internet Gebaseerde Informatie Systemen
 • Technieken voor Software Architectuur
 • Tele-informatica
     Thesis Samenvatting
  Mijn thesis onderzoekt de mogelijkheden van personalisatie in het broadcasting milieu . Drie grote stappen moeten genomen worden om een programma te maken dat in staat is om een persoonlijk TV programma op te stellen: Data Gathering, Community Detection en Building en de Program Suggestion zelf. Er zijn drie mogelijke technieken om TV programma's aan te bevelen: de individuele methode, de collaboratieve methode en de community gebaseerde methode. In deze thesis onderzochten we de verschillende mogelijkheden van de hierboven vermelde technieken. Als ondersteuning van de discussie werden enkele experimenten uitgevoerd.
  Het is duidelijk dat deze innovatieve technologieën zowel voordelen als nadelen zullen hebben, afhankelijk vanuit wiens oogpunt er naar gekeken wordt. De gevolgen van de personalisatie op de betrokken partijen zullen bestudeerd en besproken worden. Ten slotte wordt er een experimenteel onderzoek besproken om de resultaten van de verschillende methoden te staven.

St. Jan BerchmansCollege:
Na 6 jaren in Dilbeek school gelopen te hebben, wendde ik me tot deze Katholieke school in Brussel. Aangezien deze school zich in het centrum van de hoofdstad bevindt krijg je er immers een betere talenvorming. In deze school studeerde ik de basis van Latijn, economie, fysica, chemie, informatica, Frans, Engels en Duits.

 • 1ste jaar: Latijn - Grieks
 • 2e jaar: Moderne talen
 • 3e jaar: Economie - Wiskunde
 • 4e jaar: Economie - Wiskunde
 • 5e jaar: Wetenschappen - Wiskunde
 • 6e jaar: Wetenschappen - Wiskunde
Op 30 juni 1997 werd me het diploma secundair onderwijs overhandigd.

Westrand Dilbeek:
In dit cultureel centrum volgde ik dactylo lessen.

Regina Caeli Lyceum:
In deze Vlaamse katholieke school startte ik mijn school carriere.
I verkreeg het diploma lager onderwijs op 29 juni 1991.


Persoon

Als jonge gast, was ik in de scouts en volgde ik muziekschool. Zo speelde ik trompet voor 10 jaar.
ook speelde ik voetbal in Dilbeek Sport en in RSC Anderlecht. In 1997, stopte ik met voetballen en ruilde ik het om voor een carriere als scheidsrechter.
Vandaag de dag leid ik wedstrijden van eerste ploegen in de vierde nationale afdeling van België.
Naast dit ben ik ook nog webmaster van NWB en schrijf ik het ledenblad van NWB. Bovendien ben ik verantwoordelijk voor de NWB voetbalploeg. Het is een ploeg van scheidsrechters die enkel vriendschappelijke wedstrijden spelen.
Een andere hobby van mij bestaat in het proeven van bieren. Om deze hobby goed te kunnen uitoefenen, hebben we samen met enkele vrienden een Beer Tasting Association opgestart. Op de BTA website kan men alle informatie vinden over de bieren die we reeds proefden. In september 2006 begon ik met een nieuwe hobby: duiken. Vandaag heb ik reeds 400 open-water-duiken kunnen ervaren, heb ik een duiker-hulpverlener-diploma, een hoger redder diploma van Bloso en het vierde CMAS duikersdiploma (4*D) op zak. Bovendien ben ik inmiddels gecertifieerd duik-trainer.

Peter Ebraert: September 2017